Ssaki Europy na mapach

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Europejska Fundacja na Rzecz Ssaków rozpoczęła nowy długoterminowy i wielkoskalowy projekt: „Ssaki Europy na mapach”, i inicjuje zbiórkę darowizn, aby wspomóc osiągnięcie celów projektu.

Projekt prowadzony jest przez Grupę Sterującą – 11 naukowców i profesjonalnych managerów koordynujących pracę koordynatorów narodowych w 42 krajach. Koordynatorzy krajowi z kolei nadzorują prace wykonywane na poziomie krajowym, głównie rozpoznanie występowania gatunków. Tysiące osób w całej Europie wnoszą swój wkład do zbierania danych.

Celami projektu są:

1. określenie występowania ok. 270 gatunków ssaków w Europie, na obszarze ok. 11 442 500 km², i, używając tych danych, opublikować Atlas ssaków Europy (II wydanie) w 2024 r. W Atlasie, dla każdego gatunku, będzie piękna kolorowa fotografia, mapa zasięgu występowania i krótki tekst interesującymi informacjami na temat tego gatunku napisany przez naukowca-specjalistę. Wiedza na temat występowania gatunków jest niezbędna w celu ich ochrony.

2. pobudzenie zainteresowania badaniami naukowymi nad ssakami w Europie.

Wsparcie finansowe jest pilnie potrzebne, aby zakupić potrzebne materiały jak fotopułapki czy podłoże do odbijania się tropów zwierząt oraz pokrywać inne koszty. Wsparcie jest szczególnie ważne dla naukowców z krajów, w których praktycznie nie ma wsparcia rządowego dla ich działalności, gdzie jednak istnieje niezwykle bogata fauna ssaków, w tym wiele gatunków skrajnie zagrożonych.

Jeśli chcesz pomóc chronić europejskie ssaki

DON’T MISS OUT!
Register NOW to make sure You are part of the most unique Wildlife Health event of the Year, the
69th Annual WDA / 14th Biennial EWDA Joint Virtual Conference @IREC_CSIC_UCLM
https://cuenca2020.com/site/programme/?a=cuenca2020#

Load More...