Koja od ovih životinja je vuk?
Koja je životinja na slici?
Question Image
Koja od ovih životinja je jelen?
Jedan ili više točnih odgovora
Koja od ovih životinja je ris?
Označi sve europske autohtone vrste
_
Vidi odgovore
Vidi odgovore